Dịch vụ

Dịch vụ kiểm định vỏ khí công nghiệp
Dịch vụ kiểm định vỏ khí công nghiệp 29-11-2019 11:39:34 179

Sản xuất Khí công nghiệp Áp lực cao yêu cầu tính an toàn tuyệt đối, các bình áp lực phải được kiểm định liên tục và đúng kỹ thuật